Chiếc đồng hồ đến từ tương lai và khả năng kỳ diệu của nó