Địt cái đã còn dọn dẹp cứ để sau hay làm Hatano Yui