Gái dâm Riho Fujimori chỉ phục vụ những vị khách thích bị ngược khi quan hệ