Lý do nữ nhân viên sale Ryoko Saito đến nhà khách hàng để ký hợp đồng

Lý do nữ nhân viên sale Ryoko Saito đến nhà khách hàng để ký hợp đồng