Đối với Ichika Matsumoto mỗi ngày đến trường là một ngày được sướng lồn